Baltic Sea
Lions
Välj språk
”Om mindre än 20 år kommer vi att ha en allvarlig brist på rent vatten i hela norra Europa!”
Rolf Hallberg, professor i mikrobiell geokemi, expert på vattenfrågor och 
ordförande i Lions miljökommitté i distrikt 101-A. Syftet är att öka medvetenheten om problemet, så att alla bidrar – i stort och smått – till att stoppa nedsmutsningen och skydda vår framtida vattenreservoar. • Vi tror felaktigt att det bara är i u-länder som rent vatten är ett problem.

• Brist på rent vatten är inte bara ett hot mot människors hälsa och en allvarlig 
 försämring av levnadsstandarden, utan också ett hot mot freden. Runt om i 
 världen pågår redan idag konflikter där tillgången på vatten är orsak.

• Havsnivån stiger och den skandinaviska halvön sjunker i söder.

• Grundvattennivåerna i länderna runt Östersjön ligger grunt och läckaget från 
 föroreningar hotar tillgången på färskvatten. 

• I Europa råder redan idag brist på färskvatten med sådan kvalitet att det går 
 att rena till dricksvatten. Om mindre än 20 år kommer krisen att vara akut!

• Det finns bara EN ENDA tillräckligt stor vattentäkt för att försörja en stor del 
 av Europa – norra delen av Östersjön, där tillrinning och volym är tillräcklig. Lions kan inte – och ska inte – lösa problemet, men vi kan visa att vi bryr oss om framtiden och väcka uppmärksamhet kring själva vattenfrågan. Vi kan också slå fast att vi ser Östersjöns miljöproblem som något mycket allvarligare än hotade arter i flora och fauna eller nedsmutsade och förstörda rekreationsområden. Vi är ca 90 miljoner människor som lever runt Östersjön och om mindre än 20 år kommer tillgången på rent vatten att beröra varenda en av oss!