Baltic Sea
Lions
Välj språk
Lions Club International – Sverige Ett av Lions syften är att på ideell basis aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av humanitär, social och kulturell art. Lions Sverige arbetar under mottot: "för samhällsansvar och livskvalitet" och har som utgångspunkt etiska regler (oegennytta), bestämda syften (att hjälpa) och uppgiften att tillgodose humanitära behov, främja fred och internationell förståelse. Hans Majestät Carl XVI Gustaf är Sveriges Lions beskyddare. LCI är politiskt och religiöst obundet.
Administrationen betalas av medlemsavgifter, aldrig insamlade medel.
Lions Distrikt 101-A Sverige