Baltic Sea
Lions
Välj språk
Förstör inte dina 
barnbarns 
dricksvatten! Vattenbrist – en fredsfråga Många forskare tror att nästa stora väpnade konflikt eller världskrig kommer att handla om vattenresurser i stället för olja. Brist på vatten orsakar konflikter:
• 145 av världens nationer delar sjöar/vattendrag med grannländer.

• Cirka 500 vattenkonflikter har ägt rum de senaste 50 åren, varav 7 har lett till väpnade strider.

• Cirka 200 avtal för fredliga vattenlösningar har tecknats de senaste 50 åren. Sluta låtsas att problemet inte finns!
Infoblad – PDF