Baltic Sea
Lions
Välj språk
Östersjön
framtidens
livsviktiga
vattenkälla
Utan vatten inget liv! Vatten är förutsättningen för allt liv – människor, djur och växter.
Det är vårt viktigaste livsmedel och utan vatten klarar sig inte människan mer än 3 dygn, medan man kan leva 3 veckor utan mat. Om mindre än 15 år har vi en allvarlig brist på vatten!
Broschyr – PDF