Baltic Sea
Lions
Välj språk
Östersjön
Våra barnbarns dricksvatten Östersjön
Våra barnbarns dricksvatten
Nio länder i ett unikt miljöprojekt:
Danmark, Tyskland,
Polen, Litauen, Lettland, Estland, 
Ryssland, Finland och Sverige –
90 miljoner människor.